DANH MỤC NÔỊ THẤT BÀN GIAO TẠI SKY PARK RESIDENCE

Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence

Sky Park Residence trở thành chung cư cao cấp đắt giá bởi vị trí trung tâm đắc địa và mức độ bàn giao nội thất rất cao cấp, chi tiết. Danh mục nội thất bàn giao được ghi rõ trong phụ lục 2 hợp đồng mua bán.

Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence -1
Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence -1
Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence -2
Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence -2
Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence - 3
Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence – 3
Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence - 4
Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence – 4
Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence - 5
Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence – 5
Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence - 6
Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence – 6
Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence - 7
Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence – 7
Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence - 8
Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence – 8
Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence - 9
Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence – 9
Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence - 10
Danh mục nội thất bàn giao Sky Park Residence – 10